Budgetmotion 52/2015-2016

Tillhör ärendet: Kostnad för väghållning
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  52/2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Fredlund m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Kostnad för väghållning

 

Under infrastrukturreserveringar på sidan 47 i tilläggsbudgetanslaget under utgifter framgår det att Godby vägstation ska stängas och personalen skall flyttas till lokaler i vägstationsfastigheten i Möckelö. Därtill avser man att bygga en tvätthall samt ett nytt garage på området i Möckelö. Innan dylika åtgärder görs borde landskapsregeringen utreda vilken verksamhet som skall skötas av landskapsregeringen och vilka verksamheter som man kan bjuda ut som sköts av privata entreprenörer.

 

Det föreligger ingen grund  att bygga en tvätthall för lastbilar då landskapet kan anlita privata alternativ.

 

 

 

 

                      Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) under Investeringar (s 47) stryks texten under rubriken Utgifter.

    

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Bert Häggblom