Budgetmotion 5/2013-2014

Tillhör ärendet: Matraster på linfärjor
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Matraster på linfärjor

 

 

På några av linfärjorna är trafikuppehåll för matrast införda i arbetsschemat och fungerar på ett tillfredsställande sätt. På de linfärjor som inte har trafikuppehåll under matrasterna behövs dubblering av personal under matrasten vilket medför kostnader som kan undvikas genom att trafikuppehåll under matrasten införas på samtliga linfärjor och då minskar antalet arbetstimmar som behövs för att driva dessa färjor.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att

 

under motiveringen till moment 48.21.22.linjetrafiken –verksamhetsutgifter (VR) införs följande text ”Schemalagda trafikuppehåll för matraster införs på samtliga linfärjor”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa