Budgetmotion 52/2013-2014

Tillhör ärendet: Stöd till vindkraften
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 52/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd till vindkraften

 

Då riket gick in för ett stödsystem av miljövänlig energiproduktion, det så kallade inmatningstariffsystemet, så slopades samtidigt den tidigare accisbefrielsen för bland annat elproduktion genom vindkraft. Det skedde alltså en skattehöjning till förmån för ett nytt stödsystem.

     I enlighet med självstyrelselagens stadganden om avräkningsgrunden så ledde denna skattehöjning till ett ökat avräkningsbelopp genom att statsinkomsterna ökade till denna del. Den dåvarande landskapsregeringen valde att kanalisera ökningen av avräkningsbeloppet till de åländska producenterna av vindkraft i avvaktan på besked om medverkan i rikets inmatningstariffsystem. En lag om produktionsstöd för el stiftades och notifierades för ändamålet i enlighet med självstyrelsens behörighet på detta område. Detta stödsystem var ändå inte alls lika förmånligt för mottagaren som inmatningstariffsystemet i riket.

     Den nuvarande landskapsregeringen har inte ännu lyckats få med de åländska producenterna av vindkraft i det rikstäckande inmatningstariffsystemet. Däremot har landskapsregeringen slopat det egna åländska stödsystemet. Också självstyrelsen har på detta sätt vänt ryggen åt vinkraftsproduktionen.

     Resultatet syns tydligt. Produktionen av vindkraft har minskat genom att vindkraftverk har monterats ner för att uppmonteras för produktion på orter utanför Åland.

 

Åland går nu emot en total avveckling av vindkraften om inte konkurrensmöjligheterna för denna näring hålls på jämbördig nivå med omgivningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen (s.2) införs ett tillägg till det fjärde stycket med motiveringen: Landskapsregeringen förelägger lagtinget ett lagförslag som möjliggör att ökningen av avräkningsbeloppet kanaliseras till förmån för produktion av vindkraft på Åland i enlighet med den behörighet om stöd till näringslivet som självstyrelselagen anger.

 

 

Mariehamn den 9 april 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren