Budgetmotion 52/2016-2017

Tillhör ärendet: Kommunindelningsutredare stryks
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 52/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kommunindelningsutredare stryks

 

Närservicen på Åland sköts av sexton självstyrda kommuner vilka finansieras av egna skatter samt landskapsandelar. Just nu pågår en redan upphandlad och finansierad utredning om samgående som beställts av Finström, Sund och Geta. Mot bakgrund av att inga andra kommuner anhållit om utredning så finns inget behov av att anställa ytterligare tjänstemän för att hantera eventuella framtida kommunala samgångsförslag.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet

Ändring av anslag: Sänks med 80.000 euro

Momentmotivering: Anslaget för en kommunindelningsutredare utgår i väntan på framställningar från kommunerna beträffande indelning/samarbeten.

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Harry Jansson

 

 

 

 

Runar Karlsson                                         Mikael Lindholm

 

 

 

 

Britt Lundberg                                           Roger Nordlund

 

 

 

Veronica Thörnroos