Budgetmotion 53/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 53/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


SÄNKNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR POMMERN

 

 

I förslaget till andra tilläggsbudgeten kan vi läsa:

 

”Mariehamns stad planerar att anlägga en torrdocka för fyrmastbarken Pommern och har lämnat in en anhållan om investeringsbidrag till landskapsregeringen. Den totala kostnaden för torrdockan inkl. landdäck, kobrygga, kaj och landarrangemang beräknas efter komplettering till tidigare ansökan till 7,4 miljoner euro. Landskapsregeringen föreslår att landskapets finansieringsdel av kostnaderna för torrdockan i enlighet med ansökan kan uppgå till 80 % av understödsberättigade investeringskostnader, dock högst 5 miljoner euro, varav högst 4,25 miljoner euro utgörs av penningautomatmedel. Ca 0,75 miljoner euro finns sedan år 2015 reserverat av testamentsmedel för ändamålet (se fjärde tilläggsbudgeten för år 2015). Se även första tilläggsbudgeten för år 2016.”

 

Sedan landskapet gav sitt löfte om att ge fem miljoner till Pommern har ett överskott i finanserna utbytts till ett underskott om 17,6 miljoner euro.

I samband med Orklakrisen gav landskapsregeringen ytterligare kostsamma löften, bland annat det förstärkning av det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab om 3.200.000 e, som behandlas i samma tilläggsbudget.

 

Av dessa orsaker måste landsskapsregeringen ompröva sitt löfte till Mariehamns stad och sänka understödsandelen till 60% och högst 4.000.000 euro.

 

Landskapsregeringen bör minska underskottet och bör därför i nuläget minska ersättningen till Pommern-projektet. 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att anslaget under moment 35000 Penningautomatmedel ( R ) sänks med en miljon till  1.750.000 euro.  

    

 

 

 

Mariehamn den 20 september 2016

 

 

Stephan Toivonen