Budgetmotion 53/2016-2017

Tillhör ärendet: Reservationsanslag
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 53/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservationsanslag

 

Förslaget till första tilläggsbudget för år 2017 visar ett överskott om 8.402.000 euro i resultaträkningen.Landskapsregeringen har dock infogat en spektakulär investeringsreservering om 18,0 miljoner euro i resultaträkningen.

I all budgetering inom den kommunala verksamheten förekommer inga som helst reserveringar i budgeten.

I de kommunala boksluten kan reserveringar förekomma, dock så att reserveringarna inte medför ett underskott.

Genom att införa en investeringsreservering, som är emot all god bokföringssed, vilseleds ålänningarna om hur den ekonomiska verkligheten ser ut.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: En hållbar ekonomi

Sida:1

Tredje meningen under rubriken får följande lydelse: ”Utgående från att skattegottgörelsen ökat från 9.100.000 euro år 2016 till 23.945.000 euro i första tilläggsbudgeten för 2017 samt att konkurrensavtalet verkställts, så har underskottet om 17,6 miljoner euro i landskapsbudgeten blivit ett överskott om 8.402.000 euro.”

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

 

Runar Karlsson                                         Harry Jansson

 

 

Mikael Lindholm                                      Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund                                        Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos