Budgetmotion 54/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  54/2016-2017

Vice talman

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Sänkt anslag för kortrutt i skärgården

 

I budgeten för landskapet Åland 2017 skrev landskapsregeringen följande : " Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med exakta placeringar av färjfästen med tillhörande vägdragningar och med finansieringsalternativ för nämnda projekt". Det har inte landskapsregeringen gjort. Istället begär landskapsregeringen en fullmakt in blanco I föreliggande budgetförslag skriver landskapsregeringen att man "undersöker om Hastersboda kan bli en gemensam knutpunkt för trafiken till Sottunga och Kökar innan hamnens utformning slutligen bestäms". Vidare vill man undersöka huruvida det är möjligt att verifiera en farled med ett farledsdjup om ca 3,6m väster om Algersö. Det framgår inte eller varför landskapsregeringen prioriterar arbetet med västra Föglö då de faktiska inbesparingarna finns på östra Föglö. Landskapsregeringens avsikt är lösa det ökade likviditetsbehovet till följd av investeringarna på västra och östra Föglö med låntagning. Vad händer med den övriga skärgården? Vilka investeringar och inom vilken tidsrymd kommer dessa att ske såsom tex bro över Prästösund med tanke på att landskapsregering nu vill allokera 40 miljoner till Föglö.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 97600 Infrastrukturinvesteringar (R)

Ändring av anslag: Anslaget sänks med 1.000.000 euro.

Ändring av momentmotivering: Stycket under momentmotiveringen utgår i sin helhet och ersätts med följande: ”Landskapsregeringen presenterar en helhetsplan gällande kortrutten inte bara för östra och västra Föglö utan även för projektet bro över Prästösund. Planen, som bör innefatta trafiklogistik och exakta placeringar av broar, hamnar och vägdragningar, presenteras för lagtinget innan beslut om i kortruttsprojektet ingående delprojekt kan fattas och verkställas.  Därtill bör landskapsregeringen i första hand utreda huruvida det är möjligt att finansera kortrutten med så kallat extra anslag innan man begär lån.”

 

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Jörgen Pettersson

 

 

 

 

Roger Nordlund                  Britt Lundberg

 

 

Runar Karlsson                   Mikael Lindholm