Budgetmotion 6/2013-2014

Tillhör ärendet: Trafik och transportpolitik
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 6/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafik och transportpolitik

 

 

I allmänna motiveringen, budgetförslag nr 1/2013-2014, på sid 35 Kortrutt innehåller texten inget konkret ställningstagande om förverkligandet av kortrutten. I detaljmotiveringen 48.30.78. Kortruttsinvesteringar (R) är alla tänkbara kortruttsprojekt uppräknade utan någon inbördes prioritering. Att arbeta med alla projekt samtidigt splittrar resurserna och förhalar förverkligandet av kortrutts utbyggnaden!

Det är synnerligen viktigt att förverkligandet av planerna inleds omedelbart och att det projekt som innebär den största kostnadsinbesparingen prioriteras. Fast förbindelse till Föglö samt att leda Kökartrafiken över Föglö skulle innebära stora inbesparingar och därför bör de projekten ha första prioritet. Målet med kortruttsinvesteringarna ska vara att färjpass tas bort eller förkortas samt att parallellinjerna tas bort på sikt. På så sätt kan antalet körtimmar minskas och driftskostnaderna hållas på rimlig nivå, samtidigt utökas trafikutbudet väsentligt.

För att snabbare nå inbesparingar i driften är det synnerligen viktigt att lagtinget beslutar om en prioritering var utbyggnadsarbetet ska börja. Uppgifterna om landskapsregeringens kortruttsarbete som kommer ut i offentligheten spretar, vilket också förstärker behovet av prioriterings beslut.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att ett tillägg (som andra stycke) införs i den allmänna motiveringen under rubriken Kortrutt på sid 35 med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortrutts projekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson

 

 

 

Tony Asumaa

Gunnar Jansson