Budgetmotion 6/2018-2019

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  6/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att 702.000 euro detta moment skall användas för att subventioner konverteringar av bensin- och dieselbilar till gasbilar, vilket, vilket påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland.

Förslaget är en subvention om 1.500 euro per konvertering.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (sid 172)

Ändring av anslag: Ökas med 702.000 euro

Momentmotivering: Tillägg till motiveringen:Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Stephan Toivonen