Budgetmotion 60/2018-2019

Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    60/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar

 

     Matbanken på Åland bedriver värdefull ideell verksamhet för att trygga behovet av mat och hygienartiklar för hjälpbehövande på Åland. Över 40 personer jobbar idag ideellt i verksamheten, ett mycket angeläget engagemang som gör livet lite drägligare för några av det åländska samhällets mest utsatta. Hittills har näringslivets- och allmänhetens bidrag räckt till för att finansiera grundverksamheten men föreningen är nu i behov av 30 000 euro för att täcka sina fasta kostnader.  Föreningen har sökt finansiering ur PAF-medel, men i syfte att garantera att verksamheten kan drivas vidare bör lagtinget uppdra åt regeringen att bistå med finansieringen.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter s. 71

Anslag: Föreslås att anslaget ökas med 30 000 euro.
Momentmotivering:
Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "Under året förs en nära dialog med ideella aktörer som bedriver hjälpverksamhet åt utsatta ålänningar i akut behov av mat och hygienartiklar och vid behov bidrar regeringen med finansiellt stöd.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund