Budgetmotion 6/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 6 /2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

 

I vårt partiprogram skriver Åländsk Demokrati: Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 e / månad till alla, som lyfter folkpension eller sjukpension, pga av att pensionerna står stilla och prisnivån stiger hela tiden. Detta skall finansieras med PAF-medel.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet (sid 110)

Tillägg till momentmotivering: ”Av anslaget under momentet reserveras 700.000 euro att användas så att alla som lyfter folkpension eller sjukpension får ett pensionsarvode om 100 euro månatligen under perioden 1.1.-31.12 2017.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Stephan Toivonen