Budgetmotion 62/2018-2019

Slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    62/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil

 

 

     Ännu en gång föreslår regeringen att en tandvårdsbil ska anskaffas för att mobilisera den åländska tandvården. Att bedriva mobil tandvård är kostsamt då det fordrar stora investeringar samt är personalkrävande. Dels mot bakgrund av Ålands korta avstånd, dels med anledning av att branschen motsätter sig ambulerande tandvård är en satsning på inköp av tandvårdsbil otillräckligt motiverad.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 984000 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R), s.197
Momentmotivering: Föreslås att följande stycke under rubriken ”Utgifter” stryks: ”Förberedelser görs för anskaffande av en tandvårdsbil. Landskapsregeringen avser återkomma i ett förslag till tilläggsbudget under året.

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund