Budgetmotion 66/2018-2019

Värna den fria konkurrensen på IT-marknaden

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   66 /2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Värna den fria konkurrensen på IT-marknaden

 

     Regeringen aviserar ett lagförslag för att ge kommuner och kommunalförbund möjlighet att söka samarbetsstöd för IT-tjänster som samordnas genom ÅDA Ab. Att styra upphandlingen till ett offentligt ägt bolag riskerar att störa den fria konkurrensen på marknaden. Således föreslår vi att regeringen vid beredningen av lagförslaget tillser att eventuella samarbetsunderstöd inte villkoras av kopplingar till enskilda bolag. Det finns flera misslyckade exempel på när det offentliga Åland i strid med EU:s statsstödsregler rubbat den fria konkurrensen, såsom exempelvis satsningen på iTiden. Liknande missöden bör undvikas till varje pris.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapet och kommunerna
Sida: 12

Följande text ändras: Föreslås att följande text stryks i det sista stycket: ”för it-tjänster som samordnas genom Åda Ab. It-samordning via det offentligt ägda Åda Ab är fortsatt ett prioriterat område för samarbetsstödet.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson