Budgetmotion 66/2021-2022

Stöd för solceller

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 66/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för solceller

 

Landskapsregeringen föreslår att anslaget för solceller skall utökas med ytterligare 750.000 euro utöver det stöd som redan avsatts i tidigare.

 

Föreslås att anslaget sänks med 750.000 euro. Elbolagen har aviserat en fördubbling av elpriset från 1 oktober och de har aviserat ytterligare höjningar senare i vinter. Det innebär att återbetalningstiden för en investering i solceller har halverats och kommer kanske att bli en fjärdedel av vad den var för ett år sedan. Därför finns inte längre något behov av denna subventionering och anslaget bör därför strykas. Medlen bör i stället reserveras för ökade bränslekostnader för att säkerställa skärgårdstrafiken.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

Ändring av anslag: Sänks med 750.000 euro

Momentmotivering: -

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Stephan Toivonen