Budgetmotion 67/2021-2022

Energirådgivning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 67/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Energirådgivning

 

Landskapsregeringen vill höja anslaget för energirådgivning med 20.000 euro. Föreslås att anslaget sänks med 20.000 euro eftersom energirådgivningen bör finansieras med en omdisponering av de medel om 2 486 000 euro som finns i ordinarie budget.

 

 

FÖRSLAG   

Moment: 70100 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Ändring av anslag: Sänks med 20.000 euro

Momentmotivering: -

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Stephan Toivonen