Budgetmotion 68/2021-2022

Ombudsmannamyndigheten

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  68/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ombudsmannamyndigheten

 

Landskapsregeringen vill höja anslaget för ombudsmannamyndigheten med 10.000 euro. Föreslås att anslaget sänks med 10.000 euro eftersom de oförutsedda kostnaderna bör finansieras genom en omdisponering av de medel om 236 000 euro som finns i ordinarie budget.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 82600 Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

Ändring av anslag: Sänks med 10.000 euro

Momentmotivering:

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Stephan Toivonen