Budgetmotion 7/2014-2015

Tillhör ärendet: Hållbart Åland
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hållbart Åland, ändring av allmänna motiveringen

 

I de allmänna skrivningarna under rubriken ”Hållbart Åland” finns ett stycke om de fyra hållbarhetsprinciperna. En närmare granskning visar att skrivningen är tagen från landskapsregeringens meddelande om ett hållbart Åland 2051. Således har landskapsregeringen ignorerat finans- och näringsutskottets betänkande i frågan, med de skrivningar om de fyra hållbarhetsprinciperna, som antogs av enhälligt lagtinget. Dessutom uppmanade utskottet i betänkandet landskapsregeringen att utarbeta en femte hållbarhetsprincip som beaktar behovet av en ständig och jämn BNP-tillväxt.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att andra och tredje stycket i texten under rubriken ”Hållbart Åland” i den allmänna motiveringen stryks och ersätts med följande skrivning: ”De fyra hållbarhetsprinciperna ska inte tolkas bokstavligt utan närmast ses som riktlinjer för det framtida arbetet. Det finns behov av att kontinuerligt se över och justera tillämpningen av principerna i takt med att erfarenheter av deras tillämpning kan erhållas.”

”Vidare ska landskapsregeringen utarbeta en femte hållbarhetsprincip som beaktar behovet av en ständig och jämn BNP-tillväxt i samhället samt vikten av att alla näringsgrenars konkurrenskraft bibehålls i jämförelse med motsvarande näringsgrenar i våra närområden. Det är inte hållbart att reglera förutsättningarna för en sektor på ett sådant sätt att verksamheten bara flyttar från eller läggs ned på Åland och bedrivs i Ålands närområden istället.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson