Budgetmotion 7/2018-2019

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att 200.000 euro detta moment skall användas för att stöda investeringar i gasstation för personbilar och bussar, vilket på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland. Avsikten är att inleda uppbyggnaden med en gasstation tankningsmöjligheter både för ålänningar och turister. Åtgärden bör ingå som en del i den klimat- och energistrategi som landskapsregeringen bereder.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (s. 172)

Ändring av anslag:  -

Momentmotivering:  Tillägg till detaljmotiveringen: ”Av anslaget under detta moment ska 200.000 euro användas till investering i en gasstation.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Stephan Toivonen