Budgetmotion 71/2018-2019

Hudcancerscreening

Tillhör ärendet: Hudcancerscreening
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     71/2018-2019

Vtm

Datum

 

Veronica Thörnroos

2019-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hudcancerscreening

 

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat både i Sverige och Finland och därigenom finns det fog för att anta att motsvarande ökning även finns på Åland. Ålands Cancerförening arranger årligen screeningdagar, så kallade Prickdagar. Två hudspecialister undersökte våren 2018 under två dagar 380 personer varefter 40 personer opererades vid en privat läkarmottagning och 3 personer remitterades till hudpolikliniken vid Ålands hälso- och sjukvård.

     En cancerdiagnos är alltid tung att bära både för den drabbade samt anhöriga. Genom att i ett tidigt skede upptäcka och behandla en hudtumör minskas den enskildes lidande och prognosen förbättras. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är uteblivna eller förkortade sjukskrivningar att föredra framom det motsatta. Rent kostnadsmässigt är screeningundersökningar betydligt billigare än behandling av cancer.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

Ändring av anslag: ökas med 16 000 euro

 

Momentmotivering: Momentmotiveringen föreslås erhålla följande tillägg: ”Under året inleds ett projekt där alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken "prickar" kontrollerade och behandlade. Projektetet genomförs som ett samarbete mellan det privata och offentliga och där den primära undersökningen görs på plats i skärgården och på landsbygden. Åtgärden är en förbyggande satsning som i förlängningen förväntas vara kostnadsinbesparande genom tidig upptäckt av hudcancer.”

 

 

Mariehamn den 5 september 2019

 

 

 

 

Veronica Thörnroos