Budgetmotion 72/2021-2022

Stöd för installation av solceller upphör

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  72/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för installation av solceller upphör

 

Landskapets stödsystem för installation av solceller var avsett för att få igång den åländska marknaden för solcellsinstallation. Nu har man nått en punkt när det finns en rent marknadsmässig lönsamhet i att installera solceller och marknaden inte längre kan sägas vara i behov av dessa stöd. Distrubutionsnätet klarar på vissa ställen heller inte av fler anslutning  vilket i vissa distrikt sätter stopp för endel hushåll som vill ha solpaneler på sina tak. Med anledning av att detta nu är en marknad som klarar sig utan samhällets subvention bör subventionen upphöra och pengarna användas för andra viktiga ändamål inom den gröna omställningen.

 

 

FÖRSLAG

    

 

 

 

Moment: 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Ändring av anslag:Sänks med 750.000 euro

Momentmotivering:Den offentliga subventionen för installation av solceller upphör med anledning av att  solcellsmarknaden nu fungerar utan stöd från landskapet och problem med anslutningar i överbelastade elnät.

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman