Budgetmotion 74/2021-2022

Fortsatta kostnader med anledning av tingsrättens dom om skadestånd

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 74/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fortsatta kostnader med anledning av tingsrättens dom om skadestånd

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget beviljar 565.000 euro för de direkta kostnader som uppsägningen av avtalet för trafiken till Föglö inklusive ny elhybridfärja föranlett. Övriga kostnader som hävandet av avtalet innebär, exempelvis 10,5 miljoner euro i enlighet med Ålands tingsrätts dom samt de räntekostnader och juridiska kostnader som ytterligare tillkommer bör också få en skrivning och ett budgetmoment i landskapsbudgeten, vilket borde omnämnas i sammanhanget. Lagtinget står fortfarande helt utanför beslutet om hävande av avtal samt ställningstaganden kring fortsatta rättsprocesser. Det är därför också oklart för lagtinget varifrån pengarna till dessa skadestånd ska tas.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande mening läggs till: Övriga delar av Ålands tingsrätts dom om skadestånd beskrivs i budgeten för 2023.

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman