Budgetmotion 75/2021-2022

Det behövs långsiktighet i kommunpolitiken

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 75/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Det behövs långsiktighet i kommunpolitiken

 

Regeringen meddelar att man avser betala ut drygt två miljoner till kommunerna för år 2022, utan att ge några som helst besked om framtiden. Regeringen uttrycker också en from förhoppning om pengarna ska kanaliseras till äldreomsorgen. Detta är ytterst problematiskt av flera skäl.

 

För det första finns inget som heter tilläggsbudget i kommunerna, det betyder att man inte kan göra om budgeten i detta skede. Det är förstås välkommet med mer pengar hos kommunerna men i praktiken kommer det enbart att innebära förbättrat resultat hos kommunerna. Det vill säga att kommunerna fortsätter att leva efter den, i flesta fall strama, budget som man antog ifjol för 2022. Detta tillägg till kommunerna kommer således att verka resultatförbättrande för kommunerna, med pengar som landskapsregeringen inte har.

 

För det andra så kanaliseras inte landskapsandelarna för äldreomsorgen till just äldreomsorgen utan till kommunens kassa i helhet. Landskapsregeringen försöker nu styra hanteringen av landskapsmedel på ett sätt som inte är förenligt med det kommunala självbestämmandet. Vill landskapsregeringen styra kommunerna sker det genom lag.

 

För det tredje så är det omöjligt för kommunerna att med så här kort framförhållning faktiskt lösa de problem som finansminister Höglund menar att pengarna ska användas för. Under presskonferensen säger nämligen finansministern att det ska stärka kommunernas förutsättningar för bemanning och rekrytering. Det torde stå klart att utmaningarna inom äldreomsorgen kräver ett helt annat helhetsgrepp där allt från organiseringen, finansieringen, utbildning, fortbildning och arbetsvillkor diskuteras.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

Ändring av anslag: Anslaget minskar med 2.089.000 euro

Momentmotivering:Momentet stryks i sin helhet

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund