Budgetmotion 76/2021-2022

Beredskap och säkerhet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 76/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Beredskap och säkerhet

 

Det allmänna säkerhetsläget kretsar kring Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt Finlands och Sveriges NATO-ansökan. Det finns åtskilligt att göra i landskapet för att förbättra den åländska resiliensen när det gäller hybridhot, yttre påverkan, naturkatastrofer så som stormar, översvämningar, skogsbränder och torka i klimatförändringens spår. Att vara förberedd och proaktiv ger oss en chans att minska både lidande och stora ekonomiska förluster.

 

 

FÖRSLAG   

 

 

 

Moment: 825 Ålands polismyndighet

 

Ändring av anslag:-

 

Momentmotivering:Nytt sista stycke till motiveringen: Ytterligare på grund av säkerhetsläget är det nödvändigt att stärka beredskapen och kompetensen i landskapet. Landskapsregeringen bereder lagstiftning i samråd med kommunerna som stipulerar att det ska finnas en räddningsmyndighet i landskapet. Lagstiftningen avlämnas till lagtinget under hösten. Dessutom görs en analys över polisens ansvars- och behörighetsområden där det finns risk att resurser och kompetens är otillräckliga, så som vid t.ex. hybridhot.

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman