Budgetmotion 77/2021-2022

Sjötrafiken

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Sjötrafiken

 

Två ändringar förseslås till momentet. Det första gäller utbetalningen av delar av skadeståndsbeloppet. Utskottet behöver noggrannt sätta sig in i juridiken gällande grunden för att göra den föreslagna utbetalningen liksom den juridiska motiveringen till varför landskapsregeringen valde att häva avtalet på så sätt som de gjorde.

 

Den andra delen i anslaget handlar om att uppta utökade kostnader för bunker i enlighet med principen om att kända kostnader ska upptas.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: Anslaget ökar med 2 000 000 euro

Momentmotivering: En sista mening fogas till motiveringen: ”Lagtinget bör godkänna det föreslagna beloppet för att tredje part inte ska lida skada, ett godkännande av anslaget innebär därmed inte att ansvarsfrågan gällande hävandet av avtalet vare sig är utredd eller klarerad.

Motivering till ökat kostnadsanslag i nytt stycke: Priskostnaderna för bränsle är fortsatt höga, även om kostnadstoppen inföll under sommaren. Anslaget avser att täcka de i grundbudgeten obeaktade prishöjningarna.”

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 


Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund