Budgetmotion 78/2021-2022

Bredare grepp kring energipriserna

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 78/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bredare grepp kring energipriserna

 

Elpriserna började stiga redan innan Rysslands invasion av Ukraina men situationen har kraftigt förvärrats därefter. Åland bör ta ansvar både för att minska kostnaderna men också för att minska det europeiska elbehovet.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Allmän motivering

Sida:1

Följande text läggs till: "Det kan konstateras att energikrisen till stora delar beror på Rysslands anfallskrig mot Ukraina vilket föranlett energibrist i Europa. Landskapsregeringen ger därför förvaltningen, underlydande myndigheter och landskapsägda bolag i uppdrag att aktivt arbeta med att minska elförbrukningen. Landskapsregeringen tar också fram en krisplan för hur landskapet ska agera om energibristen, och därmed energipriserna, förvärras. Landskapsregeringen ser också behov av att stödja allmänheten kring energiminimerande åtgärder och tillgodoser att en adekvat information till hushåll och företag tas fram tillsammans med berörda aktörer.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 


Ingrid Zetterman

 

 

 

Katrin Sjögren                     

 

 

 

John Holmberg

 

 

 

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

 

Simon Påvals

 

 

 

Pernilla Söderlund