Budgetmotion 8/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 8/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Obligatorisk programmering i grundskolan, ändring av allmänna motiveringen

 

Skolor i Storbritannien har från och med höstterminen 2014 börjat tillämpa en ny läroplan där bland annat stort fokus har lagts på att öka elevernas digitala kompetens. Den digitala verkligheten utvecklas snabbt och blir en allt större del av vardagen vilket leder till att nya utvecklingsmöjligheter uppstår. Samtidigt skapar dock nya etiska frågeställningar och förändrar förutsättningarna för att säkerställa barnens rätt till privatliv och integritet.
I slutet av vår motsvarighet till årskurs sju ska alla elever enligt Storbritanniens nya läroplan därför behärska binära tal samt minst två programmeringsspråk. Redan från första skoldagen i årskurs ett lär man sig hur man hanterar till exempel personlig information på nätet och hur man håller den privat.

     Den åländska läroplanens digitala målsättningar påminner i stora drag om den tidigare brittiska läroplanen, där stort utrymme läggs på kunskaper i ordbehandling, fingersättning, bildbehandling och presentationer. Saknas gör helt krav på grundläggande förståelse för uppbyggnad av dataprogram och framför allt kunskap om skapandet av egna digitala instrument.
Eftersom en av skolans viktigaste uppgifter är att ge eleverna möjlighet att självständigt analysera och förhålla sig kritiskt till sin omvärld, krävs ett ökat fokus på digital kompetens för att skapa en god förståelse för vad den tekniska utvecklingen innebär.
När olika kodspråk i allt större grad styr vår vardag är det naturligt att vi också ger våra barn grundläggande kunskaper i att läsa och hantera dem.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att andra stycket i motiveringen till kapitel 500 Utbildnings- och kulturavdelningen ”Allmän förvaltning” ges följande lydelse: ”Landskapsregeringen lägger under året fokus på att stärka betoningen på digital kompetens i läroplanen genom införande av grundläggande utbildning i programmering samt i hantering av personlig information och integritetsfrågor redan från grundskolans tidigare år.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

Anders Eriksson