Budgetmotion 8/2015-2016

Tillhör ärendet: Gundskoleväsendet
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 8/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Grundskoleväsendet

 

 

I budgetförslaget under moment 52000 grundskoleväsendet framgår att landskapsregeringen avser att säkerställa drift av ersättande skolor och elevernas skolgång i dem.

 

Detta är lovvärt att landskapsregeringen beaktat detta i budgetskrivningen. Det bör dock anföras att lagtinget bör ge landskapsregeringen fullmakt att uppta tillräckliga medel såvida det föreslagna beloppet inte är tillräckligt.

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under motiveringen under moment 52000 Grundskoleväsendet (F) införs följande tillägg ”Verksamheten  i ersättande skolor skall säkerställas och landskapsregeringen ges fullmakt att inkomma med ytterligare anslag såvida nu upptaget anslag inte är tillräckligt.”

    

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund