Budgetmotion 8/2018-2019

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     8/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att 5.000 euro av detta moment skall användas för att konvertera ÅLAND 1 till gasbil.

Detta skulle kunna utgöra en symbol för övergången till miljövänligare biltrafik på Åland.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (s 172)

Ändring av anslag: Ökas med 5.000 euro

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Anslaget ska användas till en konvertering av ÅLAND 1 till gasbil.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Stephan Toivonen