Budgetmotion 81/2021-2022

Ansvarsfull ekonomi behövs

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  81/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ansvarsfull ekonomi behövs

 

En stor del av svaret på varför den offentliga ekonomin är obalanserad finns att hämta i förslaget till denna tilläggsbudget. Kulturen där verksamheter får svälla i omfång får fortgå framom prioriteringar och politiskt obekväma men nödvändiga beslut. Den politiska julklappsutdelningen där ett regeringsparti får igenom ett kostnadsdrivande förslag, under förutsättning att även samtliga övriga regeringspartier får sina julklappslistor uppfyllda, suddar ut den ekonomiska verkligheten och helhetsbilden. Partipolitik har företräde och trumfar den ekonomiska politiken. Att något parti ansvarsfullt skulle önska sig en minskning av anslag förefaller omöjligt. Går detta budgetförslag igenom ligger årets estimerade underskott på - 13,4 miljoner. Statens coronaersättning om 17,5 miljoner kommer sminka till resultatet, men miljoner av dessa är redan öronmärkta för finansiering av kostnadsökningar gällande bl.a. bunker.

Det är även enkelt att konstatera faktum, att bäst före datumet för hur vi tillsätter myndighetsstyrelser sedan länge passerats. Det är hög tid att diskutera strukturer som skulle möjliggöra avpolitisering av myndighetsstyrelserna då finns en klar koppling mellan politiska styrelser och växande budgetunderskott.

Momenten nedan bör samtliga strykas med motiveringen god budgetdisciplin och i stället hanteras via omprioriteringar eller i bokslut 2021.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 43000 Allmän miljövård

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

               Moment: 47000 Miljöhälsovård

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

 

               Moment: 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

 

               Moment: 74500 Oljeskydd

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

 

               Moment: 82600 Ålands ombudsmannamyndighet

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

 

               Moment: 84810 ÅMHM

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

John Holmberg

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Rainer Juslin

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Simon Påvals