Budgetmotion 82/2021-2022

Hellre valfrihet än kaos

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 82/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hellre valfrihet än kaos

 

Energiomställningen är såväl elementär som livsviktig och här spelar solceller en betydande roll. Aldrig förr har en energiinvestering lönat sig så bra som nu. Återbetalningstiden för en solcellsinstallation är idag kort. Efterfrågan är enorm och solcellsföretagen har långa väntetider, vissa upp mot ett år. Ålänningen vill ställa om för klimatets, men även för plånbokens skull. Politiken behöver ta ansvar, subventionering till en överhettad marknad driver inflationen, vilken på lång sikt försvårar nödvändig omställning och urholkar ålänningarnas ekonomiska handlingsutrymme. Det har även visat sig att det åländska elnätet ännu inte är rustat för att hantera eldistribution såväl till som från alla åländska hushåll. Föreslagna solcellsstödet riskerar skapa en djup orättvisa där postadressen är avgörande för om du kan dra nytta av solcellssubventionen i sin helhet. En subventionering bör dessutom regleras i lag och inte via en först till kvarn princip. Syftet från landskapsregeringens sida är gott, men inte konsekvensbedömt i tillräcklig utsträckning. Att ytterligare trycka ut 750 000 € riskerar skapa kaos i elnäten, men även kaos i form av orättvisa.

Landskapsregeringen bör i samband med budget 2023 istället aktivera ett skatteavdrag, som dels stimulerar till arbete eller att du arbetat, men som även hanterar plånboksfrågorna. Att politiskt skapa förutsättningar till bättre privatekonomi snabbar på klimatomställningen på ett rättvist sätt och bejakar samtidigt valfriheten. De i moment 72010 föreslagna 750 000 €, är en bra grund till ett sådant avdrag.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Ändring av anslag: Anslaget stryks.

 

 

               Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning

Ändring av anslag: Anslaget stryks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

John Holmberg

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Rainer Juslin

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Simon Påvals