Budgetmotion 83/2021-2022

Framåtsyftande ekonomisk politik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  83/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Framåtsyftande ekonomisk politik

 

Landskapsregeringens visionslösa politik hankar sig fram från en tilläggsbudget till en annan. Det finns flera strukturella åtgärder som både kort- och långsiktigt kunde bidra till ekonomisk tillväxt och ekonomi i balans. Att driva en politik som ger mer pengar i plånboken bör alltid vara en självklarhet och aldrig förr har behovet varit större än nu.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Allmän motivering

Sida: 1

Följande text läggs till: ”Med tanke på det minskade ekonomiska handlingsutrymmet hos många ålänningar ämnar landskapsregeringen återkomma i budget 2023 med ett förslag kring ett skatteavdrag som, vilket möter upp flera av dagens ”plånboksfrågor” och samtidigt ger en långsiktig förstärkning av den gemensamma skattebasen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

John Holmberg

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Rainer Juslin

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Simon Påvals