Budgetmotion 9/2015-2016

Tillhör ärendet: Skrotbilspremie
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skrotbilspremie

 

 

I Finland har under 2015 en skrotbilspremie införts. Den som lämnar in sin gamla bil till skrotning i samband med att personen köper en ny bil får 1500€ i skrotningsbidrag. Av bidraget står staten för 1000€ och bilbranschen för 500€. Ett motsvarande system bör under år 2016 införas i landskapet Åland på samma grunder som skrotbilspremien betalas ut i Finland. Förutsättningen för att beviljas premien är att bilen som skrotas är minst 10 år gammal och att den nya bilen har koldioxidutsläpp på högst 120 g/km. Meningen med skrotbilspremien är att förnya bilparken och därigenom få ner utsläppen. De bilar som hittills har införskaffats i Finland tack vare premien har ett koldioxidutsläpp på i medeltal 105 g/km, medan medeltalet för de bilar som nyregistrerades under år 2014 var 128 g/km. De försök som har gjorts i Finland med skrotbilspremien har varit mycket populärt och under år 2015 har 8 000 000€ upptagits i statens budget.

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att ett nytt moment införs i budgeten för år 2016 med rubrik ”Skrotbilspremie och att det under momentet upptas ett anslag till ett belopp om 100 000€”.

    

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund