Enkel fråga 1/2007-2008

Tillhör ärendet: Fuktskador på Gullåsen
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2007-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Fuktskador på Gullåsen

 

 

Gullåsens byggnader är fuktskadade. Omfattningen av skadorna är inte helt kända. Risken för att patienterna och personalen utsätts för hälsovådlig inomhusluft är stor. Åtgärder måste därför vidtas för att garantera inomhusluftens kvalitet så att patienternas hälsotillstånd inte skadas av brister i byggnadens konstruktion.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur allvarliga är fuktskadorna på Gullåsen och vilka åtgärder planeras för att trygga patientsäkerheten där?

 

 

Mariehamn den 8 november 2007

 

 

Barbro Sundback