Fuktskador på Gullåsen

Skriftlig fråga EF 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: gullåsen, fukt, fuktskada, fuktskador, luft, inomhusluft, patient, patientsäkerhet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser