Enkel fråga 1/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 1/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2010-11-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Förändring av taxisystemet till en enda stationsplats för taxi på fasta Åland

 

 

 

Idag är taxitillstånden på Åland knutna till kommungränserna, vilket är ett föråldrat system. Finansutskottet konstaterade redan i fjolårets budgetbetänkande att det behövs förändringar av dagens taxisystem. Man menade att både konsumenterna och företagarna skulle vinna på justeringar av stationsområdena och att även Åland som turistmål skulle ha behov av en bättre fungerande taxitrafik. Förändringar av dagens taxisystem finns med i landskapsregeringens lagstiftningsprogram men ingenting har hittills hänt.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Ämnar landskapsregeringen förändra dagens taxisystem så att tillstånden inte längre är knutna till kommungränserna?

 

 

 

Mariehamn den 21 november 2011

 

 

Carina Aaltonen