Enkel fråga 11/2009-2010

Tillhör ärendet: Det svenska språket
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 11/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Det svenska språket

 

 

Vårt svenska språk utgör en av de viktigaste byggstenarna i självstyrelsesystemet. Självstyrelsen har helt klart bidragit till att Åland undgått den negativa utveckling det svenska språket har haft och alltmer har i Finland. Enligt 36 och 38 §§ i självstyrelselagen ska ämbetsspråket vara svenska, något som numera inte fungerar i praktiken och problemen kommer att bli större framöver i och med att kunskaper i svenska  inte kommer att finnas i samma utsträckning som idag inom statsförvaltningen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad tänker landskapsregeringen göra för att tillse att språkbestämmelserna i självstyrelselagen efterlevs?

 

 

 

Mariehamn den 14 april 2010

 

 

 

Anders Eriksson