Det svenska språket

Skriftlig fråga EF 11/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: svenska språket, språk, språkbestämmelser, självstyrelselagen, ämbetsspråk

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser