Enkel fråga 18/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 18/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-09-16

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Regelverk för mottagande av gåvor och förmåner

 

 

Enligt uppgifter i massmedia har vicelantrådet Olof Erland, tillika finansminister med ansvar för bl.a. sjöfartsfrågor, som varande make till lagtingets talman, rest till Sydkorea på bekostnad av ett åländskt rederi för att övervara ett fartygsdop.

 

Lämpligheten av detta kan ifrågasättas då det kan uppfattas som bestickning och vicelantrådet i framtiden kan hindras utöva sitt uppdrag utan risk för jäv.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag med stöd av 48§ 2 mom. lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande fråga:

 

 

Vilka regelverk, principer och gränsvärden tillämpar landskapsstyrelsen när det gäller gåvor och förmåner för landskapsstyrelseledamöter så att dessa inte kan uppfattas som bestickning?

 

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2002

 

 

Danne Sundman