Regelverk för mottagande av gåvor och förmåner

Skriftlig fråga EF 18/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: gåva, gåvor, förmån, förmåner, jäv, regelverk, bestickning,
Sidhänvisning: 163, 172;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser