Enkel fråga 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Landskapsstyrelsen har den 23 oktober 2001 med anledning av Ålands Vindkrafts Ab och Ålands vindenergi ALG anhållan av den 23 juli 2001 beslutat inbegära anbud för utförandet av miljökonsekvensbedömning för de sju planerade vindkraftverken vid Nyhamn och sjökabel därifrån till Lervik. I beslutet sägs att "fågelutredningsarbetet skall omfatta minst ett år".

 

Med hänvisning till det ovan anförda riktar jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen följande enkla fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen:

 

Med vilka motiv har  landskapsstyrelsen beslutat att fågelutredningsarbetet i miljökonsekvensbedömningen för vindkraftprojektet på Nyhamn skall omfatta minst ett år?

 

 

Mariehamn den 13 november 2001

 

 

Danne Sundman