Miljökonsekvensbedömningen för vindkraftprojektet på Nyhamn

Skriftlig fråga EF 2/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, vindkraft, miljökonsekvensbedömning,
Sidhänvisning: 16, 27,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser