Enkel fråga 2/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Fornföreningen Fibulas r.f. allmännyttiga och ideella verksamhet

 

Fornföreningen Fibula r.f. bedriver allmännyttig verksamhet som är ideell och pedagogisk med inriktning på vikingatidens liv och leverne. Föreningen engagerar vintertid både unga och äldre i sin utbildningsverksamhet som sommartid kulminerar i den kanske mest välorganiserade och största vikingamarknaden i norra Europa, med betydande ringverkningar för bygdens övriga turistverksamheter.  Landskapsregeringen har beslutat att ge endast 20 procentigt delfinansieringsstöd till föreningens utbyggnad av vikingabyn med motiveringen att den bedriver kommersiell verksamhet.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilka grunder har landskapsregeringen bedömt att Fornföreningen Fibula r.f. bedriver näringsverksamhet på affärsmässiga grunder?

 

 

Lemland den 25 november 2008

 

 

Gun-Mari Lindholm