Fornföreningen Fibula r.f.:s allmännyttiga och idéella verksamhet

Skriftlig fråga EF 2/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fibula, fornförening, fornförening, förening, verksamhet idéell, ideell, vikingatid

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser