Enkel fråga 22/2008-2009

Tillhör ärendet: Tunnelutredning
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 22/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2009-09-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tunnelutredning

 

 

Landskapsregeringen utreder möjligheten till förverkligande av ett tunnelbygge mellan Föglö och Lemland. Det har framkommit att markägare i Lemland har varit ovetande om att undersökningar gjorts på deras mark- och vattenområden.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka lagar och regelverk har landskapsregeringen tillämpat i kontakterna med berörda markägare i Lemland i samband med undersökningen av deras mark- och vattenområden?

 

 

Mariehamn den 2 september 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm