Tunnelutredning

Skriftlig fråga EF 22/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tunnelutredning, tunnel, markägare, markområde, vattenområde, mark, vatten

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser