Enkel fråga 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Olof Erland

2000-03-15

EF0319992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Sammansättningen av Ålands högskoledelegation

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Enligt vilka principer utesluter landskapsstyrelsen representation i Ålands högskoledelegation för Ålands största parti i lagtingsvalet?

 

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

Olof Erland