Enkel fråga 5/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-04-03

EF0519992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Återvinning av förpackningar och förpackningsavfall

 

Landskapsrevisorerna har två gånger, 1995 och 1997, påpekat att förfarandet vid offentlig upphandling under EU:s tröskelvärden är bristfälligt. Lagtinget har hösten 1997 i enlighet med finansutskottets betänkande nr 13/1996-97 konstaterat att det är nödvändigt med lagstiftning på detta område.  Lagstiftningen bör omfatta såväl upphandling som utbjudande till försäljning eller motsvarande förfarande.

 

Med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag följande enkla fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen:

 

När tänker landskapsstyrelsen komma till lagtinget med förslag till en landskapslag om offentlig upphandling?

 

 

Mariehamn den 3 april 2000

 

 

 

Barbro Sundback