Lagstiftning om offentlig upphandling

Skriftlig fråga EF 5/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: upphandling, offentlig upphandling
Sidhänvisning: 71, 79,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser