Enkel fråga 5/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2008-10-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Signalkvaliteten i digital-tv sändarna

 

Landskapsregeringen har bekostat de digitala TV-sändarna i Smedsböle och ända sedan de tagits i bruk har det medfört problem för väldigt många TV-licens betalare att få en acceptabel bild samt fungerande textningen i sin TV-mottaggare. Enligt en insändare i massmedia ifrån stationschefen vid smedsböladen ligger felet ute vid sändaren men när en uppdatering eller förbättring skall ske ger han inte svara på.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att se till att de som betalar en årlig avgift för TV innehav skall tillförsäkras en acceptabel bild i sin TV-ruta?

 

 

Mariehamn den 15 december 2008

 

 

Fredrik Karlström