Signalkvaliteten i digital-TV sändarna

Skriftlig fråga EF 5/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tv, tv, digital digitaltv, digital-tv sändare, kvalitet, signalkvalitet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser